مشخصات استاندارد
ABS 2019 استاندارد

استانداردهاي کشتيراني
American Bureau of Shipping
ABS استاندارد
The American Bureau of Shipping (ABS) is an American maritime classification society established in 1862.[1] Its stated mission to promote the security of life property and the natural environment primarily through the development and verification of standards for the design construction and operational maintenance of marine and offshore assets

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 360 کد استاندارد : 005
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute